Sufity w Poznańskiej Galerii Handlowej zostały zaprojektowane przez autora projektu całego budynku w sposób wadliwy. Dodatkowo niewłaściwe użytkowanie podczas montażu instalacji, spowodowało zawalenie się sufitów i zamknięcie obiektu.

Firma Siniat zgłosiła się do nas z prośbą o wypracowanie wraz z działem technicznym producenta rozwiązań naprawczych . Zakres obejmował inwentaryzacje stanu istniejącego oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej sufitów.