Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna jest kluczowym elementem Nowego Centrum Łodzi. Budynek tworzą dworzec kolejowy oraz przyległy do niego dworzec autobusowy z trzema kondygnacjami parkingów podziemnych. Obiekt kolejowy składa się z trzech poziomów.

Na drugim poziomie, ulokowanym 16,5 metra pod ziemią, znajduje się stacja kolejowa z czterema peronami i ośmioma torami.

Na pierwszym poziomie, 8 metrów pod ziemią, zaprojektowano dworzec kolejowy z poczekalnią, kasami, obiektami komercyjnymi, a także pomieszczeniami dla dyrekcji stacji i pracowników technicznych. W ściany zamykające przestrzeń poczekalni wkomponowane są odtworzone ściany starego dworca Łódź Fabryczna. Z poziomu -8 dworca można przejść do znajdującego się na tym samym poziomie wielostanowiskowego dworca autobusowego.

Na poziomie ulicy znajdują się główne wejścia do budynku – wschodnie i zachodnie, a także poboczne wejścia ze strony północnej i południowej. Od strony zachodniej zaprojektowano reprezentacyjny plac wraz ze schodami terenowymi i elementami zieleni, a od strony wschodniej parking kiss & ride.

Głównym elementem charakterystycznym dworca jest trzyczęściowy świetlik szklany przykrywający całą bryłę, natomiast powtarzającym się detalem jest grafika w postaci trójkątów, znajdująca się na panelach sufitowych, panelach ściennych metalowych oraz szklanych.

Koszt całej umowy wynosi ponad 1,75 mld zł brutto.

Zakres usług – praca dla głównego Projektanta na firmy FBT w formie podwykonawstwa  na stanowisku architekt koordynator w zakresie koordynacji rozwiązań drogowo, mostowych, termiki i akustyki budynku. Projekt budowlany i wykonawczy.

Adres – Nowe Centrum Łodzi

Projekt:

Realizacja: 2016r.

Status: zrealizowane

Powierzchnia: 44 000 m2