Główne obszary działalności:

  • obiekty użyteczności publicznej,
  • budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne,
  • służba zdrowia, zakłady opieki,
  • szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe,
  • budynki usługowe, handlowe, biurowe, gastronomiczne i przemysłowe

a także pełna problematyka branżowa, aranżacja wnętrz, przebudowy, modernizacje, remonty, adaptacje, plany realizacyjne zagospodarowania terenu, projekty zieleni i małej architektury, nadzory budowlane, opracowania wielobranżowe oraz kosztorysowe, projekty budowlane i wykonawcze, koncepcje programowo-przestrzenne.